Monthly Archives: April 2017

Ed hjälper till att öka medvetenheten om SUDEP – i minne av Laura-Lisa de Vuyst

För snart ett år sedan gick Laura-Lisa de Vuyst, en vän till mig och ett otroligt stort fan av Ed, bort efter att ha fått ett epileptiskt anfall. Förra veckan, efter Eds konsert i Antwerpen, fick Laura-Lisas mamma och bror träffa Ed backstage, där de pratade om Laura-Lisa och riskerna med epilepsi.

Vid träffen togs ett kort av Ed där håller i en “SUDEP Action Be Smart Be Safe”-broschyr, som innehåller information om SUDEP och andra epilepsi-risker, och vad man kan göra för att minska dessa risker. SUDEP, som står för Sudden Unexpected Death of Epilepsi, på svenska ungefär ‘plötslig oväntad död av epilepsi’ är den ledande epilepsi-relaterade dödsorsaken, som sägs kunna drabba en annars frisk person med epilepsi helt oväntat; men tyvärr diskuteras det inte mycket. Därför är vi extra tacksamma att Ed tog sig tid att diskutera ämnet och sprida medvetenheten om dess risker, och samtidigt hålla minnet av den fantastiska Laura-Lisa vid liv ❤️